Taste | Prime Coffee

Taste

Taste (Vị giác) chỉ cảm nhận của vị giác, được truyền tải thông qua các loại các tế bào thụ cảm vị giác trên lưỡi. Các vị chính cơ bản bao gồm ngọt, chua, đắng, mặn và umami. Taste là cảm giác trực tiếp từ thức ăn hoặc đồ uống khi chúng tiếp xúc với lưỡi.

Tatste – Vị giác liên quan đến cách lưỡi và miệng của chúng ta tương tác với thức ăn và đồ uống – winefolly

Mặc dù có liên quan trực tiếp với nhau nhưng hương vị (flavor), mùi thơm (aroma) và vị (taste) không thể hoán đổi cho nhau. Taste có có thể hiểu như vị giác và đề cập đến các giác quan bên trong miệng, mà chủ yếu là từ lưỡi. Aroma – tức mùi hương xuất hiện bên trong mũi và liên quan đặc biệt đến khứu giác. Cuối cùng hương vị (flavor) là khi cảm giác có được khi và taste và aroma hội tụ

« Quay lại bảng thuật ngữ