Giống cà phê Catimor | PrimeCoffee
Giống cà phê Catimor Coffee

Giống cà phê Catimor | PrimeCoffee

  • Post last modified:Tháng Bảy 24, 2021
  • Reading time:4 mins read
  • Post category:Giống loài

Catimor là kết quả lai chéo giữa giống Timor Hybrid và giống Caturra. Ở Trung Mỹ, Catimor còn được biết đến với tên T8667, với khả năng chống bệnh gỉ…

Giống cà phê Sarchimor | PrimeCoffee
Giống cà phê Sarchimor Coffee

Giống cà phê Sarchimor | PrimeCoffee

  • Post last modified:Tháng Năm 11, 2021
  • Reading time:6 mins read
  • Post category:Giống loài

Giống cà phê Sarchimor là kết quả lai giữa giống Timor và giống Villa Sarchi (Coffea Arabica Var. Villa Sarchi). Do thừa hưởng ưu điểm tốt từ Timor nên giống…