Canh tác
Cà phê tuyệt vời là kết quả của kiểu gen của một loại cây và Terroir xung quanh nó. Đó là sự hợp lưu của nhiều yếu tố giúp định hình hương vị cà phê trước khi nó được rang và chiết xuất
Ảnh hưởng của độ cao đến cây cà phê PrimeCoffee

Ảnh hưởng của độ cao đến cây cà phê

Độ cao là yếu tố tiên quyết tác động đến chất lượng cà phê & quan trọng như chính nguồn giống. Cây cà phê được canh tác càng cao thì chu kỳ sinh trưởng càng kéo dài, sự tích lũy dinh dưỡng trong hạt diễn ra

Nguồn gốc & Đặc điểm các giống cà phê phổ biến | PrimeCoffee

Nguồn gốc & Đặc điểm các giống cà phê phổ biến

Có hơn 125 giống cà phê được biết đến trên thế giới ngày nay, mặc dù chỉ có hai trong số chúng có khả năng thương mại: Coffea arabica và Coffea canephora (tên khoa học của cây cà phê Robusta). Riêng với ngành Specialty Coffee,

Cà phê chè miền trung – Bề dày truyền thống

Cà phê chè miền trung – Bề dày truyền thống

Miền Trung là một trong ba vùng tiên phong canh tác cây cà phê Arabica của nước ta. Đánh dấu cho giai đoạn bám đất, mở rộng của cây cà phê chè miền Trung là đồn điền cà phê Phủ Quỳ Nghệ An đầu năm 1910. Song, vùng cà

Cây cà phê chè Việt Nam và ba vùng canh tác trọng điểm

Cây cà phê chè Việt Nam và ba vùng canh tác trọng điểm

Cây cà phê chè (Arabcia) vốn không có vị thế tương xứng trong ngành cà phê Việt Nam trong hơn 30 năm này. Từ những năm 1980 ngành cà phê vì chưa có biện pháp phòng trừ sâu bệnh cho cà phê chè nên đã

Vùng cà phê chè Tây Bắc – Sao Paulo của Brazil

Vùng cà phê chè Tây Bắc – Sao Paulo của Brazil

Tây Bắc với trọng điểm là vùng cà phê chè Sơn La được giới chuyên môn nhận định như Sao Paulo của Brazil song trên thực tế, cà phê chè Tây Bắc không nổi bật trong ngành cà phê Việt Nam nói chung. Nhưng khi xét trên