Basket | Prime Coffee

Basket

Basket (còn được gọi là portafilter basket) là một phần của portafilter, nơi chứa cà phê bột để nước nóng từ máy pha được ép qua để tạo ra espresso.

Basket thường có dạng một phễu kim loại đáy phẳng có lỗ nhỏ ở dưới để cho phép chiết xuất espresso chảy ra sau khi nước được ép qua cà phê bột. Kích thước và hình dạng của basket có thể thay đổi tùy thuộc vào loại máy pha cà phê espresso và phương pháp pha được sử dụng.

Khi chuẩn bị espresso, cà phê bột sẽ được đặt vào basket và sau đó được tamping (đóng nén) trước khi portafilter được gắn vào máy pha cà phê để pha chế espresso. Basket là một phần quan trọng trong việc pha espresso và phải được làm sạch và bảo dưỡng đều đặn để đảm bảo chất lượng và vị cà phê tốt nhất.

« Quay lại bảng thuật ngữ