Carbonic maceration | Prime Coffee

Carbonic maceration

Carbonic maceration là một quy trình được sử dụng trong sản xuất rượu vang. Trong phương pháp này, nho được đặt vào một bể kín và được bơm đầy khí carbonic vào. Khí này kích thích quá trình lên men tế bào bên trong các quả nho.

Trong quá trình carbonic maceration, nho không được ép hoặc làm vỡ, mà lên men bên trong lớp vỏ của chính nho, gây ra sự giải phóng chậm chạp các dòng nước ép. Quá trình này tạo ra các loại rượu vang có đặc tính trái cây mạnh mẽ, hàm lượng tannin thấp và màu sắc rực rỡ và sáng bóng. Trong ngành cà phê, carbonic maceration là một phương pháp mới trong quá trình xử lý hạt cà phê sau khi thu hoạch. Quả cà phê được đặt trong một môi trường carbonic hoặc được xử lý với khí carbonic. Quá trình này giúp kích thích quá trình lên men bên trong hạt cà phê, tạo ra các phản ứng sinh học phức tạp giữa đường và các chất khác, dẫn đến sự hình thành các hợp chất hương vị mới.

Carbonic maceration không phải là một phương pháp chế biến phổ biến trong ngành cà phê, và việc thực hiện nó có thể yêu cầu các công nghệ chế biến đặc biệt và kiểm soát chất lượng chặt chẽ để đạt được kết quả mong muốn.

« Quay lại bảng thuật ngữ