Charge temperature | Prime Coffee

Charge temperature

Charge temperature (hay Charge-temp) là nhiệt độ bên trong trống rang khi ngay khi bắt đầu rang – tức nhiệt độ khi nạp cà phê vào máy rang. Nhiệt độ này sẽ tạo ra đủ động lượng nhiệt để hoàn thành quá trình rang. Nhiệt độ quá thấp có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của hạt, làm cho hạt đậu bị kém phát triển. Nhiệt độ quá cao có nguy cơ làm cháy xém hạt.

Không có nhiệt độ sạc chính xác duy nhất để quyết định khi nào nạp cà phê vào máy. Kích thước lô cà phê, khi rang của bạn và nhiệt độ môi trường xung quanh có thể ảnh hưởng đến con số này. Các máy rang khác nhau, với sự bố trí đầu dò nhiệt khác nhau cũng có thể dẫn đến các con số khác nhau.

Thông thường, mật độ hạt cũng rất quan trọng khi cân nhắc nhiệt độ đầu vào, vì hạt cứng chắc có thể đòi hỏi nhiệt độ sạc cao hơn so với hạt mềm xốp. Cà phê chế biến tự nhiên yêu cầu nhiệt độ sạc ban đầu thấp hơn so với cà phê chế biến ướt. Điều này là do cà phê chế biến tự nhiên có hàm lượng đường cao hơn, làm cho chúng bị cháy nhanh chóng và dễ dàng. (theo Danilo Lodi đại diện nhà sản xuất máy pha cà phê Espresso Dalla Corte và là giám khảo chứng nhận của Giải vô địch Barista Thế giới – perfectdailygrind)

« Quay lại bảng thuật ngữ