Fragrance | Prime Coffee

Fragrance

Fragrancehương thơm khô, đây là mùi của cà phê xay khi còn khô (trước khi rót nước) trong quá trình cupping.

Khi một cốc cà phê xay được chuẩn bị trên bàn thử, cupper sẽ đánh giá hương thơm bằng cách nhấc nắp (nếu có), nhẹ nhàng lắc cà phê xay, ghi nhận cường độ của hương thơm khô (Dry) và ghi chú mô tả cho bất kỳ thuộc tính cụ thể nào hay ấn tượng chung về chất lượng (Qualities). Cupper sẽ đánh giá tất cả các cốc của từng mẫu cà phê đã được chuẩn bị, vì sự không nhất quán giữa các cốc sẽ cho thấy bất kỳ vấn đề nào liên quan đến tính đồng nhất (Uniformity).

« Quay lại bảng thuật ngữ