Các hệ thống phân loại cà phê cơ bản | PrimeCoffee
Các hệ thống phân loại cà phê cơ bản | PrimeCoffee

Các hệ thống phân loại cà phê cơ bản | PrimeCoffee

  • Post last modified:Tháng Hai 25, 2021
  • Reading time:20 phút để xem
  • Post category:Chế biến

Phân loại cà phê là một cách đánh giá chất lượng của hạt cà phê xanh trước khi chúng được xuất khẩu nhằm sản xuất các lô hàng thương mại…

Cà phê bản địa – Single origin coffee | PrimeCoffee
Single origin coffee - Cà phê bản địa - PrimeCoffee

Cà phê bản địa – Single origin coffee | PrimeCoffee

  • Post last modified:Tháng Ba 3, 2021
  • Reading time:17 phút để xem
  • Post category:Canh tác / Khái niệm

Single origin coffee – tạm dịch “cà phê bản địa” phải thỏa mãn hai yếu tố cơ bản: Thứ nhất đó là một loại cà phê đơn nguồn gốc, không…