Sản xuất cà phê tại Brazil | Primecoffee
Single origin coffee - Cà phê bản địa - PrimeCoffee

Sản xuất cà phê tại Brazil | Primecoffee

Brazil là nhà sản xuất cà phê lớn nhất thế giới trong hơn 150 năm. Hiện nay, Brazil trồng khoảng một phần ba lượng cà phê của thế giới, mặc…