Vòng tròn hương vị cà phê Việt hóa

Vietnamese Coffee Tasters Flavor Wheel – Vòng Tròn Hương Vị Cà Phê Tiếng Việt là một tài nguyên dành cho việc đánh giá cảm quan cà phê, và là một trong các công cụ của bộ tài liệu Thuật Ngữ Cảm Quan được xây dựng bởi PrimeCoffee nhằm tạo nên cách tiếp cận trực quan & thú vị cho những người muốn phân tích và mô tả các hương vị có trong cà phê.

Vòng tròn Hương vị Việt Hóa của PrimeCoffee được thiết kế dựa trên Coffee Taster’s Flavor Wheel của SCA (một trong những nguồn tài nguyên mang tính biểu tượng quan trọng nhất trong ngành cà phê) để trở thành một công cụ dành cho bất kỳ người Việt nào yêu thích cảm nhận cà phê và là bước đầu cho dự án, xây dựng một Vòng Tròn Hương Vị Cà Phê Tiếng Việt chính thống.

Khi bạn chi trả cho một tài nguyên; Prime đã có thêm nguồn lực để tạo ra nhiều nội dung hữu ích hơn cho 'tất cả chúng ta' !​