Cafe, café, caffè | Prime Coffee

Cafe, café, caffè

Café: Xuất phát từ tiếng Pháp để chỉ quán cà phê. Cách viết này thường được sử dụng trong tiếng Anh khi đề cập đến một quán cà phê hoặc nhà hàng mang hàm ý của người Pháp hoặc cao cấp. Ví dụ: “I went to a charming café in Paris” (“Tôi đã đến một quán cà phê quyến rũ ở Paris”).

Cafe (không có dấu): Cách viết này là một phiên bản đơn giản hóa, thu gọn của từ này. Trong tiếng Anh hàng ngày, đặc biệt là ở Hoa Kỳ và các quốc gia nói tiếng Anh khác, người ta thường sử dụng “cafe” không có dấu trọng âm. Nó đơn giản hóa việc đánh vần và phát âm. Ví dụ: “Let’s meet at the cafe for lunch” (“Chúng ta hãy gặp nhau ở quán cà phê để ăn trưa nhé”).

Cuối cùng, ”cafe” or ”café” là cách viết phổ biến được sử dụng trong tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, v.v. tuy nhiên từ này được đánh vần là “caffè” trong tiếng Ý. Cách viết này thường được sử dụng để nhấn mạnh nguồn gốc (hoặc được phát minh) ở Ý của một số thức uống như: Caffè crema (tên cũ của espresso, trong thập niên 1940 và 1950), Caffè Latte, Caffè Macchiato,…

« Quay lại bảng thuật ngữ