Espresso Italiano | Prime Coffee

Espresso Italiano

Tiêu chuẩn “cà phê Espresso Ý” là một hệ thống các tiêu chuẩn cho hỗn hợp cà phê, thiết bị, kỹ thuật và thuộc tính cảm quan của cà phê Espresso kiểu Ý, ra đời từ năm 1998 bởi Viện Espresso Quốc gia Ý (INEI). Mỗi công ty thành viên tuân thủ các yêu cầu chứng nhận đều có quyền sử dụng nhãn hiệu Espresso Italiano Certificato (Certified Italian Espresso) trên sản phẩm của họ.

Espresso hiện là một trong những biểu tượng thành công nhất của “made in Italy” trên toàn thế giới. Nó cũng là một trong những thứ được sao chép nhiều nhất và thường có kết quả rất kém. Không hiếm khi từ espresso, được kết hợp với những từ hoặc biểu tượng khác gợi lên tinh thần của nước Ý, để tránh nhầm lẫn với các loại thức uống “espresso khác”, thường có hương vị rất tệ. Vào năm 1998, Viện Quốc gia Espresso của Ý được thành lập để bảo vệ và quảng bá cà phê espresso – sau ba năm nghiên cứu, phối hợp với Viện nếm thử cà phê quốc tế và Trung tâm nghiên cứu nếm thử (Centro Studi Assaggiatori), nhằm xác định hồ sơ của cà phê espresso chất lượng cao. Trong hơn một năm, Viện đã đạt được chứng nhận cho cà phê espresso mang nhãn hiệu Espresso Italiano (giấy chứng nhận sự phù hợp của sản phẩm Csqa n. 214 ngày 24 tháng 9 năm 1999, DTP 008 Ed.1) và vào năm 2006, Viện đã đạt được chứng nhận cho Cappuccino Italiano tương tự như vậy.

Theo INEI, Espresso Italiano cần phải được thực hiện bằng cách nén nước dưới áp suất 9 bar qua một phần 7 gam cà phê nghiền mịn để đảm bảo rằng mất 25 giây để cung cấp 25 ml chiết xuất (kể cả crema) vào cốc sứ trắng dày, có dung tích 50ml hình elip với một bong bóng hơi nổi lên ở tâm – nơi chiết xuất được rót vào. Nhiệt độ nước ở khoang chứa cà phê phải là 88°C, trong khi nhiệt độ trong cốc phải là 67°C. Chiết xuất cần có độ nhớt dưới 1,5 mPa ở 45°C, chứa nhiều hơn 2 mg/ml chất béo và ít hơn 100 mg caffeine.

« Quay lại bảng thuật ngữ