Mouthfeel | Prime Coffee

Mouthfeel

Mouthfeel – Cảm giác miệng mô tả các yếu tố như kết cấu, độ nhớt, độ đặc đặc hoặc những cảm giác vật lý khác như sủi bọt, se chát và bất kỳ trải nghiệm xúc giác nào khác mà chúng ta có được khi nhai hoặc nuốt nhưng không bao gồm hương vị.

Cùng với aroma (mùi hương), taste (vị giác), mouthfeel đóng góp vào cảm nhận chung của hương vị cà phê tức flavour, và là yếu tố quan trọng làm nên cảm nhận về “body coffee

« Quay lại bảng thuật ngữ