Flavour | Prime Coffee

Flavour

Flavor (hương vị) là sự kết hợp vị giác (taste), hương thơm (aroma), và bao gồm cả cảm giác trong miệng (mouthfeel). Flavor là trải nghiệm toàn diện của hương vị khi thưởng thức thực phẩm hoặc đồ uống.

Hương vị là cách bộ não của chúng ta tổng hợp hương thơm, mùi vị và kết cấu thành một trải nghiệm tổng thể – winefolly

Trong tiếng Việt, flavour được hiểu nôm na là hương vị, taste là vị và aroma là mùi hương, tuy nhiên cách hiểu này thường không thể hiện rõ sự khác biệt cũng như mối tương quan giữa các thuộc tính trên. Một cách đơn giản, ta có thể hình dung Flavor = aroma + taste + mouthfeel.

« Quay lại bảng thuật ngữ