Khoa học
Sinh vật học, hóa học, vật lý, toán, triết học, nhiệt động lực học,.. Mọi lĩnh vực khoa học gặp nhau ở hạt cà phê! Và nhà khoa học là công cụ của cà phê.

Chuyên mục Khoa học

Tìm hiểu về Caffeine trong cà phê | PrimeCoffee

Tìm hiểu về Caffeine trong cà phê

Thật ra caffeine không còn xa lạ và có nhiều sức hút trong bối cảnh hiện tại, khi mà chỉ với một cú click chuột mọi người có thể “đào”

Acidity là gì Các loại axit trong cà phê PrimeCoffee

Acidity là gì? Các loại axit trong cà phê

Khi tính axit (acidity) được đề cập trong cảm quan cà phê, nó thường dễ bị hiểu lầm – Như thể bạn cắn một lát chanh với cảm giác chua,