Giống cà phê Caturra | PrimeCoffee
Giống cà phê Caturra | PrimeCoffee

Giống cà phê Caturra | PrimeCoffee

  • Post last modified:Tháng Năm 11, 2021
  • Reading time:4 mins read
  • Post category:Giống loài

Cà phê Caturra là một dạng đột biến tự nhiên của giống cà phê Bourbon, với một biến đổi gen làm cây lùn hơn bình thường (dwarfism). Do có nguồn…

Giống cà phê Mundo Novo | PrimeCoffee
Giống cà phê Caturra | PrimeCoffee

Giống cà phê Mundo Novo | PrimeCoffee

  • Post last modified:Tháng Năm 11, 2021
  • Reading time:2 mins read
  • Post category:Giống loài

Mundo Novo là kết quả lai tạo tự nhiên giữa giống Bourbon và Typica có sức sống và năng suất tốt, chất lượng cao nhưng dễ bị nhiễm các bệnh…

Giống cà phê Catuai | PrimeCoffee
Giống cà phê Catuai - PrimeCoffee

Giống cà phê Catuai | PrimeCoffee

  • Post last modified:Tháng Năm 11, 2021
  • Reading time:4 mins read
  • Post category:Giống loài

Giống cà phê Catuai là kết quả lai tạo giữa giống Mundo Novo và giống Caturra lùn, do viện nghiên cứu nông nghiệp Sao Paulo - Brazil thực hiện. Cây…

Sản xuất cà phê tại Brazil | Primecoffee
Single origin coffee - Cà phê bản địa - PrimeCoffee

Sản xuất cà phê tại Brazil | Primecoffee

Brazil là nhà sản xuất cà phê lớn nhất thế giới trong hơn 150 năm. Hiện nay, Brazil trồng khoảng một phần ba lượng cà phê của thế giới, mặc…