Giống cà phê Timor Hybrid | PrimeCoffee
Giống cà phê Timor Hybrid PrimeCoffee

Giống cà phê Timor Hybrid | PrimeCoffee

 • Post last modified:Tháng Năm 11, 2021
 • Reading time:6 mins read
 • Post category:Giống loài

Trên đảo Đông Timor, vào những năm 1920, một giống cà phê bất khả thi về mặt khoa học đã ra đời - Timor Hybrid. Bằng cách nào đó, một…

Giống cà phê Caturra | PrimeCoffee
Giống cà phê Caturra | PrimeCoffee

Giống cà phê Caturra | PrimeCoffee

 • Post last modified:Tháng Năm 11, 2021
 • Reading time:4 mins read
 • Post category:Giống loài

Cà phê Caturra là một dạng đột biến tự nhiên của giống cà phê Bourbon, với một biến đổi gen làm cây lùn hơn bình thường (dwarfism). Do có nguồn…

Giống cà phê Catuai | PrimeCoffee
Giống cà phê Catuai - PrimeCoffee

Giống cà phê Catuai | PrimeCoffee

 • Post last modified:Tháng Năm 11, 2021
 • Reading time:4 mins read
 • Post category:Giống loài

Giống cà phê Catuai là kết quả lai tạo giữa giống Mundo Novo và giống Caturra lùn, do viện nghiên cứu nông nghiệp Sao Paulo - Brazil thực hiện. Cây…

Cà phê Geisha từ Panama – Bản đồ cà phê Châu Mỹ
Giống cà phê Geisha Panama Prime Coffee

Cà phê Geisha từ Panama – Bản đồ cà phê Châu Mỹ

 • Post last modified:Tháng Năm 11, 2021
 • Reading time:5 mins read
 • Post category:Giống loài

Kể từ đầu những năm 2000, từ khi được công nhận như một Specialty Coffee, cà phê Geisha đã đại diện cho Panama trước bản đồ cà phê thế giới. Sự thành…