The Coffee Waves Trong | Prime Coffee

Tag: The Coffee Waves

Những Làn Sóng Cà Phê: Từ Hòa Tan Đến Cà Phê Đặc Sản

Những Làn Sóng Cà Phê: Từ Hòa Tan Đến Cà Phê Đặc Sản

Cà phê, một trong những thức uống được yêu thích nhất trên thế giới, nó – và những thứ xung quanh nó đã trải qua một hành trình phát triển đáng kể, được phân chia thành nhiều làn sóng khác nhau. Mỗi làn sóng bắt

Lịch sử làn sóng cà phê thứ nhất & thứ hai - PrimeCoffee

Lịch sử làn sóng cà phê thứ nhất & thứ hai

Thuật ngữ “Làn sóng cà phê” dùng để chỉ một khoảng thời gian hoặc giai đoạn trong ngành cà phê. Những làn sóng này thể hiện những thay đổi lớn trong ngành cũng như những thay đổi trong văn hóa toàn cầu do chính cà phê

Làn sóng cà phê thứ ba (Third wave of coffee)

Làn sóng cà phê thứ ba – Third wave of coffee

Làn sóng cà phê thứ ba (Third wave coffee) là phong trào sản xuất cà phê chất lượng cao và xem cà phê như một nghệ thuật thủ công (Artisanal), chứ không đơn thuần là một hàng hóa. Làn sóng cà phê thứ ba bao