Các nhóm di truyền của giống Arabica | PrimeCoffee
Các nhóm di truyền của giống Arabica | PrimeCoffee

Các nhóm di truyền của giống Arabica | PrimeCoffee

 • Post last modified:Tháng Năm 11, 2021
 • Reading time:18 mins read
 • Post category:Giống loài

Nếu bạn là một nhà rang xay, hoặc đơn giản là 'hâm mộ' cà phê đặc sản, đây là những cái tên phổ biến nhất mà bạn sẽ thấy trên…

Coffee hay Cofffea, Vì sao là PrimeCoffea?
Coffee hay Cofffea, Vì sao là PrimeCoffea?

Coffee hay Cofffea, Vì sao là PrimeCoffea?

 • Post last modified:Tháng Tư 15, 2021
 • Reading time:7 mins read
 • Post category:Khái niệm

Liên quan đến một sự việc hệ trọng mà (hoặc theo cá nhân Prime, là chúng mình thấy cực kỳ hệ trọng 😜) Prime Coffee xin thông báo đến mọi…

Giống cà phê Centroamericano | PrimeCoffee
Giống cà phê Centroamericano F1 Hybrid PrimeCoffee

Giống cà phê Centroamericano | PrimeCoffee

 • Post last modified:Tháng Năm 11, 2021
 • Reading time:4 mins read
 • Post category:Giống loài

Centroamericano là con lai F1 của giống T 5296 kháng bệnh gỉ sắt và giống Landrace Ethiopia Rume Sudan với năng suất rất cao với tiềm năng chất lượng rất…

Giống cà phê Mundo Novo | PrimeCoffee
Giống cà phê Caturra | PrimeCoffee

Giống cà phê Mundo Novo | PrimeCoffee

 • Post last modified:Tháng Năm 11, 2021
 • Reading time:2 mins read
 • Post category:Giống loài

Mundo Novo là kết quả lai tạo tự nhiên giữa giống Bourbon và Typica có sức sống và năng suất tốt, chất lượng cao nhưng dễ bị nhiễm các bệnh…