Puck | Prime Coffee

Puck

Puck” là khối cà phê được nén trong portafilterbasket của máy Espresso, từ trước – và cả sau khi được chiết xuất. Đôi khi người ta dùng cụm từ “puck preparation”, để nói về mọi thứ xảy ra từ thời điểm cà phê ra khỏi máy xay cho đến khi bộ lọc portafilter (tay pha) được lắp vào máy. 

Puck được chuẩn bị tốt có nghĩa là cà phê được phân bố đều trong toàn bộ basket (giỏ lọc). Nói cách khác, cà phê có cùng mật độ trên toàn bộ puck. Điều đó cũng có nghĩa là các tính năng khác của puck, chẳng hạn như sự phân bố kích thước hạt và khả năng thấm nước, phải bằng nhau trong suốt puck. Cà phê sẽ được trích xuất đồng đều & nhất quán hơn (không có channeling), nó cũng cho phép tỷ lệ chiết xuất cao hơn, có nghĩa là chúng ta có thể sử dụng ít cà phê để có được lượng chất hào tan như nhau (hoặc tốt hơn).

Liên quan đến “chuẩn bị Puck” cho cà phê Espresso đây là phần mà kỹ năng thủ công của nhân viên pha chế có tác dụng lớn nhất, và có thể dễ dàng tạo ra sự khác biệt giữa một loại cà phê tầm thường và một loại cà phê xuất sắc. Thiết kế tốt và tự động hóa đã giúp loại bỏ nhiều biến số trong quá trình pha cà phê Espresso, bao gồm cả những biến số xung quanh việc xáo trộn, nhưng các giai đoạn chuẩn bị Puck vẫn nằm trong tay Barista với tư cách là nhân viên pha chế, và vì vậy chúng rất đáng được chú ý.

« Quay lại bảng thuật ngữ