Văn hóa cà phê mô tả một bầu không khí xã hội hoặc một loạt các hành vi xã hội liên quan (hoặc) phụ thuộc nhiều vào cà phê, đặc biệt như một “chất bôi trơn” xã hội.