Bộ giao thức Cupping từ Barista Hustle | PrimeCoffee
Giao thức Cupping tinh gọn từ Barista Hustle | PrimeCoffee

Tài liệu này là một dự án của PrimeCoffee được thực hiện để giúp các nhà sản xuất và bất kỳ ai yêu thích có thể dễ dàng đánh giá chất lượng cà phê một cách khoa học và nhất quán.

PrimeCoffee và tác giả miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan.

TINH GỌN - DỄ ỨNG DỤNG

Giao thức Cupping Barista Hustle

Barista Hustle Cupping Protocols (Tiếng Việt) là một bộ giao thức được thiết kế bởi các chuyên gia từ Barista Hustle – một tổ chức gồm các thợ pha chế, các nhà giáo dục, các chuyên gia được dẫn đầu bởi Matt Perger. Tương tự như Cupping Protocol của Hiệp hội Cà phê Đặc sản (SCA), Bộ tiêu chuẩn Cupping từ Barista Hustle bao gồm hướng dẫn thực hành cupping và quy tắc chấm điểm được phát triển dựa trên các tiêu chuẩn và tham chiếu khác nhau, nhưng nhìn chung, chúng không quá khác biệt với các khái niệm cơ bản từ. Thay đổi lớn nhất của bộ tiêu chuẩn này đến từ các biểu mẫu tính điểm – nó đã được thiết kế tinh gọn hơn về hình thức và ứng dụng để bất kỳ cá nhân nào – dù không phải những cupper được SCA chứng nhận vẫn có thể tham gia cupping cà phê. 

PrimeCoffee đã dịch bộ tiêu chuẩn này sang tiếng Việt và giới thiệu lần đầu trong sách Khoa học Cảm quan để giúp cho nhiều nhà sản xuất có thể tiếp cận một như một công cụ đơn giản & hữu ích trong việc đánh giá chất lượng cà phê – như một lựa chọn thay thế cho các bảng điểm và giao thức từ SCA, hoặc các bộ tiêu chuẩn cupping được phát triển độc lập khác.

Để hiểu rõ về các khác biệt và ưu điểm của bộ giao thức này vui lòng xem thêm: Cupping tinh gọn với bộ giao thức Barista Hustle.

⬇️ Bạn Có thể Tải về [Miễn Phí] tập tin này!

Tài Nguyên Mới

Khi bạn chi trả cho một tài nguyên; Prime đã có thêm nguồn lực để tạo ra nhiều nội dung hữu ích hơn cho 'tất cả chúng ta' !​