Giống cà phê Timor Hybrid | PrimeCoffee
Giống cà phê Timor Hybrid PrimeCoffee

Giống cà phê Timor Hybrid | PrimeCoffee

 • Post last modified:Tháng Năm 11, 2021
 • Reading time:6 mins read
 • Post category:Giống loài

Trên đảo Đông Timor, vào những năm 1920, một giống cà phê bất khả thi về mặt khoa học đã ra đời - Timor Hybrid. Bằng cách nào đó, một…

Giống cà phê Java | PrimeCoffee
Giống cà phê Java Prime Coffee

Giống cà phê Java | PrimeCoffee

 • Post last modified:Tháng Năm 11, 2021
 • Reading time:3 mins read
 • Post category:Giống loài

Arabica Java là điển hình cho giống cà phê chất lượng cao ở khu vực Trung Mỹ. Với sức đề kháng mạnh mẽ với các bệnh phổ biến trên cà…

Giống cà phê Arabica SL28 | PrimeCoffee
Giống cà phê Arabica SL28 PrimeCoffee

Giống cà phê Arabica SL28 | PrimeCoffee

 • Post last modified:Tháng Năm 11, 2021
 • Reading time:6 mins read
 • Post category:Giống loài

SL28 là một trong những giống Arabica phổ biến và được đánh giá cao nhất tại Châu Phi. Từ lần đầu được canh tác tại Kenya vào những năm 1930,…

Giống cà phê Catimor | PrimeCoffee
Giống cà phê Catimor Coffee

Giống cà phê Catimor | PrimeCoffee

 • Post last modified:Tháng Bảy 24, 2021
 • Reading time:4 mins read
 • Post category:Giống loài

Catimor là kết quả lai chéo giữa giống Timor Hybrid và giống Caturra. Ở Trung Mỹ, Catimor còn được biết đến với tên T8667, với khả năng chống bệnh gỉ…

Giống cà phê Villa Sarchi | PrimeCoffee
Giống cà phê Villa Sarchi PrimeCoffee

Giống cà phê Villa Sarchi | PrimeCoffee

 • Post last modified:Tháng Năm 11, 2021
 • Reading time:4 mins read
 • Post category:Giống loài

Villa Sarchi (còn gọi là La Luisa hay Villalobos Bourbon) là một đột biến tự nhiên của giống C. Bourbon với một đột biến gen khiến cây phát triển nhỏ…

Giống cà phê Sarchimor | PrimeCoffee
Giống cà phê Sarchimor Coffee

Giống cà phê Sarchimor | PrimeCoffee

 • Post last modified:Tháng Năm 11, 2021
 • Reading time:6 mins read
 • Post category:Giống loài

Giống cà phê Sarchimor là kết quả lai giữa giống Timor và giống Villa Sarchi (Coffea Arabica Var. Villa Sarchi). Do thừa hưởng ưu điểm tốt từ Timor nên giống…