Khoa học cảm quan về mùi hương cà phê | PrimeCoffee
Khoa học cảm quan về mùi hương cà phê | PrimeCoffee

Khoa học cảm quan về mùi hương cà phê | PrimeCoffee

  • Post last modified:Tháng Hai 25, 2021
  • Reading time:15 phút để xem
  • Post category:Khoa học

Cùng với Flavor (vị) thì Aroma - mùi hương cà phê là một trong hai thuộc tính quan trọng nhất khi đánh giá cà phê nói chung và Specialty Coffee…

Kỹ Thuật Cupping P.3 | Đánh Giá Mẫu Và Cho Điểm Trong Cupping – SCA
Kỹ Thuật Cupping 3 - Đánh Giá Mẫu Và Cho Điểm Trong Cupping – PrimeCoffee

Kỹ Thuật Cupping P.3 | Đánh Giá Mẫu Và Cho Điểm Trong Cupping – SCA

  • Post last modified:Tháng Hai 25, 2021
  • Reading time:18 phút để xem
  • Post category:Cupping

Đánh giá mẫu và cho điểm là yếu tố cốt lõi trong kỹ thuật Cupping Coffee, và được SCA quy chuẩn rất cụ thể. Song, do không có bất kì sự…

Kỹ Thuật Cupping P.2 | Phương Pháp Chuẩn Bị Mẫu Cupping – SCA
Kỹ Thuật Cupping 2 - Phương Pháp Chuẩn Bị Mẫu Cupping PrimeCoffee

Kỹ Thuật Cupping P.2 | Phương Pháp Chuẩn Bị Mẫu Cupping – SCA

  • Post last modified:Tháng Hai 25, 2021
  • Reading time:10 phút để xem
  • Post category:Cupping

Trên mọi quy mô của kỹ thuật Cupping, thao tác chuẩn bị mẫu luôn đóng vai trò quan trọng bậc nhất, mà hơn hết là quyết định tính chính xác…