Kỹ năng Cupping cho người mới bắt đầu | PrimeCoffee
Kỹ năng Cupping cho người mới bắt đầu | PrimeCoffee

Kỹ năng Cupping cho người mới bắt đầu | PrimeCoffee

  • Post last modified:Tháng Bảy 16, 2021
  • Reading time:18 mins read
  • Post category:Cupping

Cupping, hay thử nếm là tiêu chuẩn công nghiệp để đánh giá chất lượng cà phê và là một cách tuyệt vời để tìm hiểu thêm về cà phê cho…

Kỹ Thuật Cupping P.3 | Đánh giá mẫu và cho điểm trong Cupping
Kỹ Thuật Cupping 3 - Đánh Giá Mẫu Và Cho Điểm Trong Cupping – PrimeCoffee

Kỹ Thuật Cupping P.3 | Đánh giá mẫu và cho điểm trong Cupping

  • Post last modified:Tháng Bảy 11, 2021
  • Reading time:22 mins read
  • Post category:Cupping

Đánh giá mẫu và cho điểm là yếu tố cốt lõi trong kỹ thuật Cupping Coffee, và được SCA quy chuẩn rất cụ thể. Song, do không có bất kì sự…

Kỹ Thuật Cupping P.2 | Phương Pháp Chuẩn Bị Mẫu Cupping – SCA
Kỹ Thuật Cupping 2 - Phương Pháp Chuẩn Bị Mẫu Cupping PrimeCoffee

Kỹ Thuật Cupping P.2 | Phương Pháp Chuẩn Bị Mẫu Cupping – SCA

  • Post last modified:Tháng Bảy 10, 2021
  • Reading time:11 mins read
  • Post category:Cupping

Trên mọi quy mô của kỹ thuật Cupping, thao tác chuẩn bị mẫu luôn đóng vai trò quan trọng bậc nhất, mà hơn hết là quyết định tính chính xác…