NỘI DUNG CHÍNH

Trong cupping, thuộc tính Uniformity được định nghĩa là “độ đồng nhất giữa các cốc trong cùng một mẫu cà phê”, hay nói cách khác là độ đồng đều của các hạt cà phê trong lô. Vì theo tiêu chuẩn cupping của SCA, đánh giá độ đồng nhất của năm cốc cà phê được coi là đủ cơ sở để đánh giá cà phê được chế biến tốt như thế nào cho toàn bộ lô.

Trong thực tế, cupper sẽ đánh giá từng cốc trên bàn. Nếu chúng giống hệt nhau, cupper sẽ đánh dấu vào cả năm ô vuông trong khung thuộc tính Uniformity trên biểu mẫu. Nếu một cốc khác nhau, ta sẽ bỏ chọn một ô vuông – ứng với vị trí cốc đó (như minh hoạ bên dưới).

Minh hoạ cho cách đánh giá thuộc tính Uniformity trên Cupping form của SCA

Không có tiêu chuẩn chất lượng cho thuộc tính đồng nhất, vì đây chỉ là một phép so sánh đơn giản về độ giống nhau giữa các cốc. Vì cupper sẽ thử qua tất cả các cốc cà phê (có hình thức giống hệt nhau), nên phép thử này có thể được xem như một bài kiểm tra sự khác biệt trong đánh giá cảm quan, trong đó người đánh giá phải tìm ra cốc khác biệt với các cốc còn lại.

Xét trên phương diện Khoa hoc Cảm quan, việc đánh giá thuộc tính Uniformity (hay SweetnesClean cup) là một biến thể đơn giản của một phương pháp đánh giá cảm quan được gọi là Check All That Apply (thường được viết tắt là CATA). Đây là một kỹ thuật lập hồ sơ cảm quan nhanh chóng có thể giúp xác định các đặc điểm cảm quan chính của sản phẩm; và không đánh giá cường độ của chúng. Trong một phép thử CATA, những người tham gia được cung cấp một danh sách các thuật ngữ và được yêu cầu xác nhận những thuật ngữ đặc trưng cho sản phẩm. Trong bối cảnh Cupping, phép thử này được vận dụng để giúp Cupper xác định có một cốc nào khác biệt với các cốc còn lại hay không!

Bài viết này nằm trong nhóm các bài đăng diễn giải 10 thuộc tính cảm quan trong quy chuẩn Cupping của SCA ( hay SCA Arabica Cupping Form) dựa trên kiến thức từ quyển sách Khoa Học Cảm Quan của Prime Coffee. Bạn có thể quay về trang diễn giải thuộc tính, hoặc mua ấn phẩm như một cách ủng hộ PrimeCoffee!

/ CHIA SẺ BÀI VIẾT NÀY /
Prime Coffee
Prime Coffee

Cà phê mà không có con người chỉ là một cấu trúc mang tính lý thuyết. Con người không có cà phê ở một chừng mực nào đó cũng thiếu đi tính vẹn toàn.
-- Pour Your Heart Into It (1997) --

Prime Coffee
Prime Coffee

Cà phê mà không có con người chỉ là một cấu trúc mang tính lý thuyết. Con người không có cà phê ở một chừng mực nào đó cũng thiếu đi tính vẹn toàn.
-- Pour Your Heart Into It (1997) --

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *