Các hệ thống phân loại cà phê cơ bản | PrimeCoffee
Các hệ thống phân loại cà phê cơ bản | PrimeCoffee

Các hệ thống phân loại cà phê cơ bản | PrimeCoffee

  • Post last modified:Tháng Hai 25, 2021
  • Reading time:20 phút để xem
  • Post category:Chế biến

Phân loại cà phê là một cách đánh giá chất lượng của hạt cà phê xanh trước khi chúng được xuất khẩu nhằm sản xuất các lô hàng thương mại…

Kỹ Thuật Cupping P.3 | Đánh Giá Mẫu Và Cho Điểm Trong Cupping – SCA
Kỹ Thuật Cupping 3 - Đánh Giá Mẫu Và Cho Điểm Trong Cupping – PrimeCoffee

Kỹ Thuật Cupping P.3 | Đánh Giá Mẫu Và Cho Điểm Trong Cupping – SCA

  • Post last modified:Tháng Hai 25, 2021
  • Reading time:18 phút để xem
  • Post category:Cupping

Đánh giá mẫu và cho điểm là yếu tố cốt lõi trong kỹ thuật Cupping Coffee, và được SCA quy chuẩn rất cụ thể. Song, do không có bất kì sự…