Canh tác cà phê toàn tập

Cà phê Lịch sử sinh vật học PrimeCofee

Canh tác 02: Lịch sử sinh vật học

Trong các khu rừng mây ở Kaffa, phía tây nam Ethiopia, Coffea Arabica là những bụi cây nhỏ, khiêm tốn dưới tầng tán rừng nguyên

Canh tác 01 Kiểu hình & Kiểu gen

Canh tác 01: Kiểu hình & Kiểu gen

“Terroir” chúng ta nghe thấy nó ngày càng thường xuyên hơn khi nói về cà phê. Nhưng từ bí ẩn này có nghĩa là gì?

-
Tài nguyên nhỏ
Cho thay đổi lớn

Việc phát triển các công cụ tài nguyên đòi hỏi thời gian, công sức & cả tiền bạc;
Vì vậy, bạn có thể xem xét việc quyên tặng kinh phí, để thúc đẩy tiến độ và nhận về các tài nguyên mới nhất từ Prime!