Giống cà phê Centroamericano

Centroamericano là con lai F1 của giống T 5296 kháng bệnh gỉ sắt và giống Landrace Ethiopia Rume Sudan với năng suất rất cao với tiềm năng chất lượng rất tốt. Thích nghi tốt cho nông lâm kết hợp.

Cây cà phê cà phê Centroamericano

Đối với các giống Arabica lai F1 như Centroamericano, hạt giống lấy từ cây lai sẽ không có đặc điểm giống cây bố mẹ. Đây được gọi là “sự phân biệt”. Có nghĩa là cây con có khả năng bị mất năng suất, khả năng kháng bệnh, chất lượng hoặc các đặc điểm hoạt động nông học khác. Giống chỉ nên được tái sản xuất thông qua nhân giống vô tính và được mua từ các vườn ươm đáng tin cậy.

Di truyền học của Centroamericano

Centroamericano là kết quả lai tạo thế hệ thứ nhất (F1) có nguồn gốc từ giống T5296 (thuộc nhóm giống Sarchimor) kháng bệnh gỉ sắt và giống Landrace Ethiopia Rume Sudan (một giống Arabica bản địa, tại Ethiopia). Centroamericano kháng bệnh gỉ lá cà phê, cho năng suất cực cao (trong các đánh giá về giống, nó cho thấy sản lượng tăng 22–47% so với các giống tiêu chuẩn ở Trung Mỹ). Centroamericano cũng đã được chứng minh là có tiềm năng chất lượng cốc đặc biệt khi được chăm bón tốt ở độ cao. Nó được phát hành vào năm 2010 cho nông dân ở Trung Mỹ.

Quả cà phê Centroamericano

Đặc tính canh tác Centroamericano

Centroamericano đã được tạo ra bởi một tập đoàn bao gồm viện nghiên cứu Pháp CIRAD, một mạng lưới khu vực của các viện cà phê quốc gia ở Trung Mỹ (PROMECAFE), và một ngân hàng cà phê ở Costa Rica (CATIE). Các giống lai F1 ở Trung Mỹ là một phần trong nỗ lực của các nhà lai tạo nhằm tăng sự đa dạng di truyền của các giống trong khu vực vì các giống truyền thống tại đây bị hạn chế nghiêm trọng về mặt di truyền.

Thông thường, các cặp bố mẹ lai F1 được chọn có tính chất di truyền xa nhau; Khoảng cách này tối đa hóa sức sống lai, chuyển thành năng suất cao và sức sống tổng thể (ví dụ, khả năng chống chịu với sương giá), mà không làm giảm chất lượng hương vị hoặc khả năng kháng bệnh. Chỉ có một số ít các giống cà phê lai F1 trên thế giới, được phát triển nhiều nhất trong 10 năm trở lại đây, và gần đây mới được bán thương mại cho nông dân.

NgTg.HaiVan

"Không có con người cà phê chỉ là một cấu trúc mang tính lý thuyết - Thiếu đi cà phê con người cũng mất đi phần nào tính vẹn toàn" | Pour Your Heart Into It.

Trả lời